Styret


Smaalenene Katteklubbs styre

for perioden 2022-2023LEDER:  Roald Westre (2021-24)

Lyngveien 43, 1825 TOMTER

Tlf: 90 99 10 89

E-post: leder@smaalenene-kk.no
NESTLEDER/UTSTILLINGSANSVARLIG:

Kine Gundersen (2022-25 / 2021-2023)

Tiurveien 41, 1914 YTRE ENEBAKK

Tlf. 40 04 51 08

E-post: show@smaalenene-kk.no
SEKRETÆR MED STAMBOKOPPGAVER: 

Reidun Svenssen (2022-24)

Wilses vei 13, 1820 SPYDEBERG

Tlf: 97 97 92 88

E-post: sekr@smaalenene-kk.noKASSERER/MEDLEMSANSVARLIG: 

Else Bjerke Westre (2021-23)

Lyngveien 43, 1825 TOMTER

Tlf: 97 12 98 04

E-post: post@smaalenene-kk.noSTYREMEDLEM:  Jane Anita Gulbransen

(2022-24)

Fjordlinna 982, 2750 GRAN

Tlf. 45 81 29 06

E-post: janeysart@me.com

STYREMEDLEM:  Lisbet Fagerli

(2021-23)

Eikeliveien 24, 1400 SKI

Tlf. 41 20 45 60

E-post: lisb-fag@frisurf.no
STYREMEDLEM: Anniken Antonsen Kitsos

(2022-23)

Skogsåsen 8A, 1412 SOFIEMYR

Tlf.  45 25 34 00

E-post: annikenkitsos@gmail.com

VARAMEDLEM: Finn E.Gundersen

(2022-23)

Nøkkeland terrasse 406, 1538 MOSS

Tlf. 91 17 91 17

E-post: fegunder@online.no

 
Styremøtene holdes normalt i forkant av medlemsmøtene.
VALGKOMITÉ:  Geir Klatran (2022-23)

Ola Narr 4, 0563 OSLO Tlf: 98 61 88 76 

E-post: valg@smaalenene-kk.noREVISOR:  Anne Karine Blomgren (2022-23)Webansvarlig: post@smaalenene-kk.no


All post til NRR skal gå via klubben, fortrinnsvis på mail.

Hvis du bruker postforsendelse, husk alltid avsenderadresse.


Hvem skal ha tilsendt hva?

(Adresser m.m. se styreoversikten til venstre.)


Stambokansvarlig skal ha tilsendt på mail (eller pr. post hvis mail ikke er mulig), alt som har å gjøre med:

- søknad om stamnavn

- stamtavlerekvisisjoner som ikke kan bestilles      gjennom dataprogrammet Min Katt

- importer

- huskattregistreringer


Ved importer skal importøren sende originalstamtavlen direkte til NRR v/ stambokfører, vedlagt saksnummer fra klubben. Øvrige papirer i saken sendes fra importøren på mail (eller pr. post hvis mail ikke er mulig), til klubbsekretæren, inkl. kopi av stamtavlen. 

Ved forsendelse i posten, husk å sette avsenderadresse bakpå konvolutten.


NB!  Inntil videre skal alle stambok-, stamnavn-  og importsaker sendes til post@smaalenene-kk.no


Utstillingsansvarlig

- bekrefter påmeldinger til alle eksterne utstillinger

- er behjelpelig med alt som har med utstilling å gjøre, internt og eksternt

- kontaktperson for påmeldingssystemet Min Katt


Medlemsansvarlig 

- kontaktperson for medlemshåndtering i datasystemet MinKatt og i forhold til NRR

- kontaktperson for Aristokatt


Leder har ansvar for å sørge for at medlemmene får tilsendt viktig informasjon fra NRR, FIFe osv, og ellers informere om møter og viktige hendelser o.l.


Web-ansvarlig tar imot forslag til forbedring av hjemmesiden.Til utstillerne:


REGISTRERING AV TITLER – VIKTIG!

For å få registrert oppnådd tittel på katten din, trenger du ikke lenger sende inn til klubben kopi av oppnådde sertifikater i Norge.


Dataprogrammet MinKatt teller sertifikater og registrerer titler når tilstrekkelig antall gyldige sertifikater er oppnådd for kattene. Alle norske utstillinger blir lagt inn i dataprogrammet Min Katt med utstillingsresultater.


NB! Når det gjelder sertifikater tatt i utlandet, må den enkelte utstiller nå selv legge disse inn i dataprogrammet MinKatt under «Endringsforespørsler». Fyll ut det som er nødvendig og ikke glem å laste opp kopi av diplom som dokumentasjon. Er det flere diplomer, må prosessen gjentas for hvert enkelt diplom, med mindre du har mulighet til å slå sammen pdf-filer til ett dokument.


Du kan til enhver tid sjekke i dataprogrammet Min Katt under hver enkelt av kattene dine om utstillingsresultatene og sertifikatene er registrert.