Styret

Tilsluttet NRR og FIFe


Smaalenene Katteklubbs styre

for perioden 2019-2020LEDER:  Roald Westre (2018-21)

Lyngveien 43, 1825 TOMTER Tlf: 90 99 10 89

E-post: leder@smaalenene-kk.no
NESTLEDER/KASSERER/MEDLEMSANSVARLIG: 

Else Bjerke Westre (19-21)

Lyngveien 43, 1825 TOMTER Tlf: 97 12 98 04

E-post: post@smaalenene-kk.no
STAMBOKOPPGAVER:  Reidun Svenssen (2018-20)

Mørkveien 610, 1820 SPYDEBERG

Tlf: 69 83 83 40

E-post: sekr@smaalenene-kk.no
UTSTILLINGSANSVARLIG: Kine Gundersen

(2019-21)

Tiurveien 41, 1914 YTRE ENEBAKK

Tlf. 40 04 51 08

E-post: ignarikets@gmail.com

 
STYREMEDLEM:  Jane Anita Gulbransen

(2018-20)

Fjordlinna 982, 2750 GRAN

Tlf. 45 81 29 06

E-post: janeysart@me.com
STYREMEDLEM:  Lisbet Fagerli

(2019-20)

Eikeliveien 24, 1400 SKI

Tlf. 41 20 45 60

E-post: lisb-fag@frisurf.noVARAMEDLEM: Finn E.Gundersen

(2019-20)

Nøkkeland terrasse 406, 1538 MOSS

Tlf. 91 17 91 17

E-post: fegunder@online.no

 
Styremøtene holdes normalt i forkant av medlemsmøtene.
VALGKOMITÉ:  Geir Klatran (2019-20)

Ola Narr 4, 0563 OSLO Tlf: 98 61 88 76 

E-post: valg@smaalenene-kk.no

REVISOR:  Anne Karine BlomgrenAdministrasjon (passordbeskyttet)


Webansvarlig: post@smaalenene-kk.noAll post til NRR skal gå via klubben.

NB! Husk alltid avsenderadresse.


Hvem skal ha tilsendt hva?

(Adresser m.m. se styreoversikten til venstre.)


Stambokansvarlig skal ha tilsendt alt som har å gjøre med:

- søknad om stamnavn

- stamtavlerekvisisjoner som ikke kan bestilles gjennom MinKatt

- søknad om midlertidig registreringsbevis

- omregistreringer

- huskattregistreringer


Stamtavler må sendes i original pr. post.

NB! Husk også å sette avsenderadresse

bak på konvolutten.


Utstillingsansvarlig

- bekrefter påmeldinger til alle eksterne utstillinger

- er behjelpelig med alt som har med utstilling å gjøre

- kontaktperson for påmeldingssystemet MinKatt


Medlemsansvarlig 

- kontaktperson for medlemshåndtering i datasystemet MinKatt og i forhold til NRR

- kontaktperson for Aristokatt


Leder har ansvar for å sørge for at medlemmene får tilsendt viktig informasjon fra NRR, FIFe osv, og ellers informere om møter og viktige hendelser o.l.


Web-ansvarlig tar imot forslag til forbedring av hjemmesiden.Til utstillerne:


REGISTRERING AV TITLER – VIKTIG!

For å få registrert oppnådd tittel på katten din, trenger du ikke lenger sende inn til klubben kopi av oppnådde sertifikater.


Dataprogrammet MinKatt teller sertifikater og registrerer titler når tilstrekkelig antall gyldige sertifikater er oppnådd for kattene. Alle norske utstillinger i Norge blir lagt inn i programmet med utstillingsresultater.


NB! Når det gjelder sertifikater tatt i utlandet, må utstillerne nå selv legge disse inn i MinKatt under «Endringsforespørsler». Fyll ut det som er nødvendig og ikke glem å laste opp kopi av diplom som dokumentasjon. Er det flere diplomer, må prosessen gjentas for hvert enkelt diplom, med mindre du har mulighet til å slå sammen pdf-filer til ett dokument.


Du kan til enhver tid sjekke i programmet under hver enkelt av kattene dine om utstillingsresultatene og sertifikatene er registrert.